Türkiye'de Şirket Kurmak

Türkiye'de Şirket Kurmak

Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasında yer alan Türkiye, çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcıyı çeken stratejik bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Global ticarette büyük bir fırsat ile Türkiye genelinde, çoğunlukla İstanbul ve Ankara'da birçok kamu ve uluslararası şirket kuruluyor. Yatırımcıları çekmek için, Türkiye'de şirket oluşumu oldukça kolaydır.


Türkiye'de şirket kurma konusunda ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.


A) Şirket Türleri


Türkiye'de tüzel kişiliğe sahip bir şirket kurmak için şirketin türünü belirlemek gerekir.

 1. Limited şirket
 2. Anonim şirket
 3. Kolektif şirket
 4. Komandit şirketi
 5. Kooperatif şirketi

B) Yabancılar için bir şirket kurmak


Yabancılar arasında en popüler şirket limited şirkettir. Türkiye'de bu tür bir şirket kurmak isteyen yabancıların en az bir hissedarı 10.000 TL (Mayıs 2020 itibariyle 1450 USD) asgari sermayeye sahip olmalıdır.

 • Limited Şirket 

Gereksinimler:

 1. En az bir hissedar
 2. Asgari 10.000 TL sermaye (Mayıs 2020 itibariyle 1450 USD)

Pay sahiplerinin yükümlülüğü, şirkete yatırılan sermayenin miktarı ile sınırlıdır. Limited şirket küçük ölçekli işletmeler için uygundur.

 • Anonim Şirket 

Gereksinimler:

 1. En az bir hissedar ve zorunlu bir yönetim kurulu.
 2. 50.000 TL (Mayıs 2020 itibariyle 7330 USD) tutarında asgari sermaye

Üyelerin sorumluluğu yatırılan sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sermaye, şirket borsa'ya kote olduğunda halka açıklanabilecek hisse senetlerine bölünür. Anonim şirket, büyük ölçekli işler yapmak ve organize etmek için daha iyi bir seçim olacaktır.


Hem limited hem de anonim şirket kuruluş için aynı resmi gereklilikleri paylaşır. Aşağıda listelenen belgelerin tamamlanması kaydıyla, işlem normal olarak 2 veya 3 gün sürer.


Gerekli Belgeler:


1. Şirket yetkilisi tarafından imzalanan dilekçe.

2. Organizasyon bilgi formu doldurulmalıdır. (Yabancı olmayan kuruluşlar için 3 kopya, yabancı kuruluş durumunda 4 kopya doldurulmalıdır)

3. Yabancı gerçek kişi, vergi numarası veya oturma izninin noter onaylı pasaport tercümeleri.

4. Ana sözleşme ve muhtıra, ticari sicil işlemlerini yürütmek ve ticari sicil verilerini elektronik olarak düzenli olarak depolamak için merkezi bir bilgi sistemi olan MERSİS'te çevrimiçi olarak sunulmaktadır.

5. Şirket adı altında şirket yetkilisinin imza beyanı.

6. Rekabet yetkisi ücreti için banka dekontu.

7. Banka mektubu hisse senedinin hissedarlar tarafından en az esas sözleşme veya kanunlarla belirtilen asgari tutarda ödendiğini gesteren belge. (Genellikle dörtte birdir)

8. Oda kayıt beyannamesi.

9. Hissedar olmayan biri için yönetim kurulu üyesi olma görevini kabul eden beyan. Yabancı, vergi numarası veya kimlik numarası için yabancı, noter onaylı pasaport çevirisi ve noter onaylı ikamet izni. (Varsa)

10. Tüzel kişilik, yönetim kuruluna üye olarak seçilirse, tüzel kişiliğin adına ve adına hareket eden kişinin ad-soyadını içeren noter tasdikli kararı, kimlik numarası, eğer kişi yabancı ise vergi numarası gereklidir.


Yukarıda belirtilen belgeler kayıt ve ilan için İstanbul Ticaret Odası'na verilir. Belgeler İstanbul Ticaret Odası'na teslim edildikten sonra kayıt altına alınacaktır.

Contact Us