Yeni Bir "Yeşil" Anlaşma ?

Yeni Bir "Yeşil" Anlaşma ?

Bu küresel salgın krizi esas olarak insan ve doğa arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır.

İnsanlar yaşam biçimlerini, özellikle de hayvan türleriyle olan ilişkilerini tam olarak gözden geçirmezlerse, bu küresel salgın krizi diğer salgılardan farksız olacaktır.


Coronavirüs'ün yıkıcı ekonomik etkileri vardır. Sosyal koruma sistemine sahip devletler bu krizi, tamamen liberal bir ekonomiye sahip devletlere göre daha iyi yönetiyor.

Avrupa Birliği'nin hali hazırda hasar görmüş rolü bu krizden dolayı dahada zarar görmüştür.

Bu nedenle, döngüsel ekonomiye ve yeşil ekonomiye odaklı iddialı bir ekonomik plan, Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomiyi canlandırmasına yardımcı olabilir.

ABD'nin uluslararası sahneden çekilmesiyle birlikte Avrupa Birliği, ekonomisini sürdürülebilir bir şekilde canlandırma yolunda model olabilir.


Covid-19'un neden olduğu ekonomik krizden sonra yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor. Peki AB Döngüsel Ekonomisinin Küresel Ekonomi Üzerindeki Etkileri Nelerdir?


AB Döngüsel Ekonomisinin Küresel Ekonomi Üzerindeki Etkileri


AB'nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın temel bileşenlerinden biridir. Yeni gündem önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir büyümeye ulaşmaktır.


Döngüsel ekonomi eylem planı, ürünün ilk tasarımından o ürünün geri dönüştürülmesine kadar yapılan işlemleri içerir. Döngüsel ekonomi birçok ekonomik ve sosyal değişikliği içeren iddialı ve dönüştürücü bir projedir.


AB Döngüsel Ekonomi Eylem planının temel hedefleri şunlardır:

  • Sürdürülebilir ürünleri Avrupa Birliği'nde standart hale getirmek
  • Tüketicileri ve kamu alıcılarını güçlendirmek
  • Çoğu kaynağı kullanan ve döngüsellik potansiyelinin yüksek olduğu sektörlere odaklanmak. Buna elektronik ve ICT dahildir; bataryalar ve araçlar; ambalaj; plastik; tekstil işlerinde; inşaat ve binalar; gıda; su ve besinler;
  • Daha az atık yaratmak,
  • Döngüsel ekonomi için küresel çabalara öncülük etmek.
  • Döngüselliği insanlar, bölgeler ve şehirler için işe yarar hale getirmek.

Ancak bu değişiklikler dünyanın geri kalanını nasıl etkileyecek? AB dairesel ekonomisinin küresel ekonomi üzerindeki kilit etkilerinden birkaçı;


Doğal Kaynaklara Olan Talebin Azalması


AB'nin döngüsel ekonomisi, kaynak korumasını iyileştirmek için tasarlanmış çeşitli girişimlere sahiptir. Bunlar arasında ikinci el eşyaların daha iyi kullanımı, ürün geri dönüşümü, malzeme geri kazanımı ve atıklardan enerji çıkarma yer almaktadır.


Bu önlemler, hammaddelerin döngüsel kullanımını ve hammadde tedariğineki ikincil kaynakların oranını artıracaktır. Bunun AB'nin doğal kaynaklara olan ihtiyacını azaltma yönünde etkisi olacaktır.


Sonuç olarak, enerji ürünleri (petrol, gaz, işlenmemiş petrol), odun hamuru, plastikler, metaller ve AB içindeki diğer malzemeler için daha az talep olacaktır. Bununla birlikte, küresel ekonomide gelişmekte olan ülkelerden hammadde talebini artırarak gerekli talebin kısmen telafi edileceğini belirtmek gerekir.


Kaynak bakımından zengin ve gelişmekte olan ülkeler, döngüsel ekonomi nedeniyle ihracatta düşüş yaşayabilir. Bununla birlikte, kobalt, lityum, neodim, grafit ve disprosyum da dahil olmak üzere AB döngüsel ekonomisinin kolayca elde edemediği hammaddelere talep devam edecektir.


AB için Arz Riskini Azaltma


Son zamanlardaki COVID-19 salgını, bize küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını hatırlattı. AB döngüsel ekonomisinin, ekonominin kendi kendine yeterli olacağından dolayı AB'nin ithalata bağımlılığını azaltması bekleniyor. Bu, ekonomiyi jeo-politik olaylar, salgın hastalıklar ve doğal afetlerden dolayı oluşabilecek tedarik zinciri istakrarsızlığına karşı koruyacaktır.


Geri Dönüşebilir Malzemelerin Uluslararası Ticareti


AB döngüsel ekonomisinde, geri dönüştürülen veya yeniden kullanılan malzemeler olarak ekonomiye tekrar kazandırılan daha fazla ürün olacaktır. Ürünler kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, bir kez daha işlem görecek olan ekonomik değere dönüşeceklerdir.


Şu anda AB, çoğunlukla Çin ve Türkiye'ye gönderilen geri dönüştürülmüş malzemelerin önemli bir ihracatçısıdır. Bu materyallerin bir kısmı Güneydoğu Asya'ya (Tayland, Hindistan, Vietnam, Endonezya ve Malezya) da gönderiliyor.


Ne yazık ki, bu ülkeler genellikle bu malzemeyi düzgün bir şekilde işleyebilecek gerekli teknolojiye sahip değil ve bu da çok fazla çevre kirliliği, atık ve çevresel bozulmaya neden olmaktadır.


AB döngüsel ekonomisi, mevcut geri dönüştürülmüş ürün miktarını artıracak, ancak yine AB içerisinde kullanılan bu ürünlerin kullanım oranını da artıracaktır. Döngüsel ekonominin uyguladığı sıkı düzenlemeler, diğer ülkelerde atıkların ziyan edilmesini önler ve küresel geri dönüştürülmüş malzeme endüstrisinin boyutunu önemli ölçüde arttırır.


Ürün Politikalarının Küresel Ticaretteki Sonuçları


AB döngüsel ekonomisinin, ürünlerin AB'ye ithalatı açısından bazı etkileri olacaktır. Ürün dayanıklılığı, tekrar kullanılabilirliği ve geri dönüştürülebilirliği için daha etkin standartlar uygulanacaktır (verimli ve güvenilir bir şekilde). Ayrıca, genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR) şeması gibi politikalar da devreye girecektir.


Bu değişikliklerin ardından, AB dışı üreticilerin daha yüksek kalite standartlarını karşılamaları gerektiği için AB'ye ürün ithal etmesinin zorlaşacağı düşünülmektedir. Diğer büyük bir diğer değişiklik ise, AB içindeki üreticilerinin kendilerini daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya bulacak olmalarıdır. Bu, AB içindeki üreticileri yurtdışı pazarlarına ihraç rekabetinde dezavantajlı hale getirebilir.


Teknolojinin Yönlendirdiği Yeni Ekonomik ve İstihdam Fırsatları


AB döngüsel ekonomisi üreticilerden, geri dönüşüm şirketlerinden ve düzenleyici kurumlardan yenilikler talep edecektir. Aynı zamanda ekonomik büyüme ve istihdam fırsatlarını artıracak önemli bir teknolojik yatırımı da içerecektir.


Bu fırsatlar AB ekonomisinin büyümesine ve ihraç ettiği ürün ve hizmet türlerini artırmasına yardımcı olacaktır. AB şirketlerinin uluslararası ortaklarla çalışırken küresel çevre standartlarını da geliştirmesi beklenmektedir.


Kaynaklar


AB dairesel ekonomisi ve ticareti: Politikanın iyileştirilmesi: Sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının iyileştirilmesi (2019). Marianne Kettunen, Susanna Gionfra ve Misty Monteville

Bir Avrupa Yeşil Anlaşması - İklimden bağımsız ilk kıta olmaya çabalamak

Uluslararası Ticaret ve Döngüsel Ekonomiye Geçiş

Contact Us